image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Úklidové služby

image

Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb.

ukl1V portfoliu poskytovaných služeb má pevné místo komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací je společnost schopna zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí. 

Konkrétní úklidová schémata upravíme dle Vašich představ a to jak z hlediska potřeby prováděných služeb, tak denní či noční doby jejich výkonu.

Současně pak jsou nabídky vypracovány jednak se zřetelem na péči o estetickou stránku pracovního prostředí a jednak s přihlédnutím k přísným požadavkům plynoucím pro jednotlivá prostředí (hypermarkety, zdravotnictví, výrobní závody, obchodní a administrativní centra aj.) z hygienických předpisů. 


Samozřejmou součástí úklidu je dezinfekce a deratizace a to jak cílená, tak i preventivní. 

ukl3

Aby byla nabídka úklidových služeb skutečně kompletní, nabízíme službu praní prádla na bázi profesionálních pracích programů. Základním požadavkem na praní prádla je dokonalá kvalita vyprání a vyžehlení při dosažení co nejdelší životnosti prádla. Samozřejmostí je i včasná dodávka vypraného prádla a vysoká úroveň souvisejícího servisu. 


Kompetentnost pracovníků 

Kvalita úklidových služeb je garantována pečlivým výběrem a zaškolením zaměstnanců společnosti. Před nástupem na pracoviště jsou prokazatelně seznámeni s požadovanými pracovními úkony, BOZP, PO a s konkrétním požadavkem na výslednou kvalitu úklidu svěřeného úseku. Pracovníci jsou vybaveni jednotným pracovním oblečením s viditelnými identifikačními štítky. Samozřejmostí všech zaměstnanců úklidových služeb je čistý trestní rejstřík a věk odpovídající fyzickému výkonů při plnění úklidu. Garantovaným faktorem je kulturnost vystupování pracovníků u zadavatelů a diskrétnost.


ukl4Technologie a vybavení  

  • pro zajištění efektivního výkonu úklidových prací je používána jak manuální síla, tak strojní vybavení
  • společnost drží krok s nejnovějšími trendy v úklidové technice (vlastní kotoučové čisticí stroje, extrakční a šamponové stroje, vodní vysavače a další nezbytné technické prostředky) 


Doba úklidu  

  • úklidové práce v objektech jsou prováděny tak, aby nedocházelo k omezení či přerušení obvyklého provozu, v souladu s časovým harmonogramem úklidových prací vypracovaným a odsouhlaseným zákazníkem
  • úklidová služba je připravená pracovat v kteroukoli denní či noční dobu
  • pro případy nenadálých situací je společnost připravena zajistit v krátkém čase mimořádné směny úklidových pracovníků