image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Property Management

 • přenesení veškerých povinností a starostí majitele objektu na společnost, která zajistí nejoptimálnější a nejefektivnější chod v souladu se zájmy klienta.
 • komplexní služba  s konkrétním cílem:  zajistit majiteli objektu dokonalý přehled o provozu jeho nemovitosti; navrhuji „laicky vyjádřeno“se jedná o vyšší formu správy majetku klienta.
 • aplikovatelný na všechny typy objektů: ryze komerčních (například obchodních center), ale i kancelářských budov, skladů, logistických areálů až po rezidentní objekty a bytové domy.

 

propertyCenturion loss prevention Vám zajistí komplexně ekonomické a obchodní  procesy, které  souvisejí  se samotným provozem nemovitosti, dále právní a konzultační služby včetně dohledu nad plněním všech povinností vyplývajících z platné legislativy ČR i EU, ale také zajištěné veškerých marketingových a Real Estate aktivit.

 

Význam pro klienta

Provozovat budovu je velmi odborná činnost, kterou ovládá Property Manager. Jeho povinností je hlídat možná rizika a předcházet jim, kontrolovat jednotlivé činnosti a procesy, které souvisejí se správou objektu a poskytovat majitelům objektu pravidelný, přehledný a detailní reporting.

 

Při správě objektu je zajištěno:

 • plnění všech povinností chodu nemovitosti s ohledem zákony a normám ČR a EU
 • finančně nejvýhodnější provozování objektu v souladu se zájmy klienta
 • zajištění standardních i nestandardních služeb na míru dle potřeby klienta
 • bezplatné poradenství a servis 24 hodin

 

Procesy properte managementu

 • Ekonomie při správě majetku
 • Zajištění chodu a údržby majetku
 • Právní služby
 • Poradenství
 • Pravidelný reporting
 • Jednání s klienty (nájemci)